040-2516099 info@aige.nl

Disclaimer

De informatie op deze site moet niet gelezen worden als medisch of therapeutisch advies. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze website niet worden gebruikt als vervanging van een goede diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte, door een gekwalificeerd arts of therapeut. Voor het geven van een goed gericht advies is een goede anamnese (vraaggesprek met een arts), een overzicht over de voorgeschiedenis en erfelijke belasting, inzicht in sociaal en psychisch functioneren, een lichamelijk onderzoek en eventueel aanvullend onderzoek noodzakelijk. Tevens is niemand gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op deze website. Alle informatie op deze website, is alleen voor informatieve doeleinden. De informatie van deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.