040-2516099 info@aige.nl

Algemene Diagnose

De basis van de diagnose, is de Homeopatische anamnese, die als een van de meest diepgaande en uitgebreide in de geneeskunde beschouwd kan worden, waarbij alle aspecten van het mens zijn aan bod komen en naast het eigen verhaal uitvoerig worden uit- en doorgevraagd. De algehele (medische) biografie en de ziekte geschiedenis in de familiaire lijn is daarbij van belang. Daarnaast wordt, afhankelijk van de situatie en vraagstelling gebruik gemaakt van aanvullend onderzoek:

Algemeen medisch lichamelijk onderzoek

Er wordt gekeken naar de functionele vaardigheden; gericht onderzoek aangaande een lichamelijke klacht; ter evaluatie of in verband met een mogelijke doorverwijzing binnen het medische circuit.

Lees meer >

stethoscoop
bloed onderzoek

Bloedonderzoek

Aan de hand van de anamneses en onderzoek kan verder en specifiek bloedonderzoek noodzakelijk zijn.

Urine en Ontlastings-onderzoek
Dat geldt ook voor urine en ontlastingsonderzoek.

Lees meer >

Medische Regulatie Thermografie (MRT)

MRT is een specialistisch en specifiek functioneel onderzoek van het totale lichaam, waarbij het functioneren van het menselijk regulatie system in kaart wordt gebracht, om zodoende de aard van de verstoring te lokaliseren en waar mogelijk verder onderzoek direct af te stemmen.

Lees meer >

thermo
Prognos

Meridiaan diagnostiek

Met behulp van het Prognos systeem wordt de energie verdeling over de meridianen zichtbaar gemaakt. Dit is feitelijk geen vorm van medische functionele diagnostiek, maar van belang als eerste signalering en als de opvolging van de therapie

Lees meer >

Qeeg

Is een kwantitatief EEG en wordt gebruikt om een afwijkende verdeling van de verschillende hersengolven te kunnen herkennen. Met name belangrijk in de behandeling van ADHD, ADD, ASS, Stress, CVS, Fibromyalgie, Depressie etc.

Lees meer >

Qeeg
gebit

Gebit

Het menselijke gebit kan een niet te onderschatten bron van ziekte oorzaken zijn. Doorverwijzing naar specialistische tandzorg vindt plaats na bijvoorbeeld de aanleiding van de MRT (Medische Regulatie Thermografie) of andersinds.

Lees meer >