040-2516099 info@aige.nl

AIGE (Artsenpraktijk voor Integrale Geneeskunde Eindhoven)

Frederik Hendrikstraat 1, 5583 CL Waalre

       AIGE

Artsenpraktijk Integrale Geneeskunde Eindhoven

In de praktijk voor integrale geneeskunde werkt mevr. drs. A. van Veen. Zij is arts met inmiddels tientallen jaren ervaring. Ze werkt aan een integrale en holistische behandeling van cliënten. Vanuit een degelijke regulier medische basis wordt er gebruik gemaakt van  Homeopathie, Meridiaandiagnostiek, Thermometrie, Infuustherapie en Orthomoleculaire geneeskunst. Samenwerking vindt plaats met collegae binnen de Beterkliniek. Zo nodig vindt doorverwijzing plaats naar het regulier medische circuit en overige disciplines.

De praktijk staat open voor iedereen, die aan de verbetering van zijn gezondheid en welzijn wil werken en daarbij gebruik wil maken van een of meerdere therapieën. In het centrum bestaat specifieke kennis en ervaring in de behandeling van kinderen en volwassenen met het post-vaccinaal syndroom (dit is het geheel aan klachten die na een vaccinatie zijn ontstaan), autisme-spectrumstoornissen, ADHD, ADD, burn-out, auto-immuunziektes, chronische ziektes en de behandeling en begeleiding van patiënten met kanker (ANTTT),

Afspraken: U kunt telefonisch een afspraak maken op werkdagen van 09.00-17.00 uur op telefoonnummer 040-2516099.

LET OP!  SINDS 1 JANUARI 2024 IS DE PRAKTIJK NAAR FREDERIK HENDRIKSTRAAT 1 , 5583 CL WAALRE VERHUISD

Tarieven consulten:

eerste consult ( een uur):                                 160,- euro

kort vervolgconsult 15-20 minuten:            46,-  euro

normaal vervolgconsult 30-40 minuten:   92,-  euro

thermometriemeting:                                         153,-  euro

Consultprijzen worden aangepast als de duur van het consult erg afwijkt, langer of korter

 

Mocht u liever een telefonisch of  een video-consult willen inplannen, dan behoort dit  tot de mogelijkheden. U kunt ons bellen of emailen: 040-2516099  of   info@aige.nl

 

 

logo
Homeopathie

Homeopathie

Homeopathie is een alomvattend systeem van natuurlijke gezondheidszorg, dat wereldwijd al meer dan 200 jaar wordt toegepast. Ieder mens wordt gezien als een uniek individu. Homeopathie stimuleert het eigen genezend vermogen van het lichaam . Ziektesymptomen worden niet onderdrukt of veranderd, maar oorzakelijk opgelost.
kinderen

Kinderen

Hoe houd ik mijn gezonde kind gezond? Een vraag die veel ouders zal bezig houden. Een kind komt immers over het algemeen gezond op de wereld, maar al snel kunnen er allerhande klachten optreden, die zich al dan niet ernstig kunnen gaan ontwikkelen. ADD, ADH, Autisme, terugkerende ontstekingen van de bovenste luchtwegen, allergieën, eczeem etc, zijn de veelvoorkomende ziektes van deze tijd. Er zijn manieren die de gezondheid kunnen herstellen en bestendigen.

Welvaartsziektes

Welvaartsziektes

Zijn de ziektes die in onze moderne westerse maatschappij veelvuldig voorkomen. Ze worden veroorzaakt door verkeerde voeding en een ongezonde levensstijl. Kanker, hart en vaat ziektes, suikerziekte, overgewicht, vermoeidheid en burnout. Hier valt met homeopathie, ortho-moleculaire geneeskunde, voeding en aanpassingen in de leefstijl meer gezondheidswinst te behalen.

Diensten

Regulatie Thermografie

Regulatie Thermografie is een klinisch instrument in de vroegtijdige opsporing van ziekte patronen in het lichaam. Het brengt op een fysiologische manier het ontwikkelingsproces van ziekte in beeld, waardoor disregulatie van orgaanfuncties in een vroeg stadium kan worden vastgesteld.

Epigenetica

Epigenetica bestudeert de omkeerbare erfelijke veranderingen in de genfunctie. Door aanpassing van voeding, leefstijl en omgevingsfactoren kan herstel van gezondheid plaatsvinden.

NTTT Niet Toxische Tumor Therapie

ook wel biologische kankertherapie genoemd, is de behandeling van kanker met middelen en methodes, die de eigen afweer van de patiënt moeten versterken.

Prognos

De Prognos is een computer-analyse systeem wat de energie verdeling over de meridianen weergeeft. Deze analyse vindt standaard bij elke consultatie plaats, om het verloop van de behandeling te kunnen volgen.

Detox

Bij chronische ziektes wordt er gebruik gemaakt van een combinatie van homeopathie, orthomoleculaire geneeskunde, voedingsadviezen en fytotherapie, waarbij oorzakelijke factoren, die geleid hebben tot de ziekte-toestand, stap voor stap worden ontgift.

Preventie

Lees wat u zelf kan doen om uw leefomgeving gezond te maken en te houden. Wonen, werken, slapen, ontspannen. Welke factoren zijn van invloed op een neutraal, stressveroorzakend of ziekmakend leefklimaat?

.Over ons

Als kind al druk doende met kruiden en planten ben ik via mijn artsenopleiding in Utrecht (1983-1990), een assistentschap chirurgie en verloskunde, terecht gekomen in een groot internationaal artsen-opleidingscentrum voor Homeopathie in Hechtel, België (1992-1997).

Daar heb ik alle facetten van de homeopathie een stevig fundament kunnen geven. Sindsdien heb ik de homeopathie via diverse nationale en internationale seminars en stages verder vorm gegeven. De laatste 15 jaar maak ik steeds meer selectief gebruik van aanvullende therapievormen zoals bijvoorbeeld orthomoleculaire geneeskunst en voeding. In mijn praktijk maak ik gebruik van een uitgebreide medische en homeopathische anamnese, en aanvullende diagnostische onderzoeken, zoals bijvoorbeeld meridiaandiagnostiek, bloed-, urine- en ontlastingsonderzoek en/of regulatie thermografie, om zo een grondig behandelplan te kunnen opstellen. Als dit aangewezen is verwijs ik terug naar de huisarts of behandelend specialist.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse en Belgische beroepsvereniging voor homeopathische artsen (AVIGen de UNIO Homeopathica Belgica), ANTTT (Artsen voor Niet Toxische Tumor Therapie, http://www.anttt.nl/).

 

Klachtenregeling in mijn praktijk:

Wanneer u een klacht heeft, behandelen we die volgens de officiële klachtenregeling.

 

 

Avig